4
Pitbull Pitbull X27-26 mit Linde Hydrostat Hoflader www.stapler-wiener.at
47.500,00 €
Pitbull Pitbull X27-26 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. 9443
Hoflader
Baujahr2023


Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat Hoflader www.stapler-wiener.at
47.500,00 €
Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. 9299
Hoflader
Baujahr2023


Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat Hoflader www.stapler-wiener.at
47.500,00 €
Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. 9298
Hoflader
Baujahr2023


Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat Hoflader www.stapler-wiener.at
43.900,00 €
Pitbull Pitbull X27-45 mit Linde Hydrostat
Com-Nr. 9444
Hoflader
Baujahr2023